Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp?


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

Những thông tin được ghi trên văn bằng giáo dục đại học bao gồm:

  • Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  • Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ)
  • Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng
  • Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng
  • Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng
  • Quốc tịch của người được cấp văn bằng
  • Ngành đào tạo
  • Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng
  • Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định
  • Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng

Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp?

Với hệ đại học, Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học ghi các nội dung: Xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá hoặc trung bình theo quy chế đào tạo; Ghi “chính quy” hoặc một trong các hình thức “vừa làm vừa học”, “học từ xa”, “tự học có hướng dẫn”.

Văn bản hiện hành cũng đang có những quy định như bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư, bằng bác sĩ, bằng cử nhân... Dự thảo mới sẽ không còn các quy định trên.

Nguồn: THPT.INFO

Nguồn: 
Internet

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn