Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của trường Công an nhân dân năm 2017


Ngày 2/3, sau Hội nghị tuyển sinh Công an nhân dân năm 2017, Bộ Công an đã công bố thông tin chính thức về việc tuyển sinh vào trường Công an, trong đó có chi tiết chỉ tiêu trường Công an nhân dân năm 2017. Theo đó, chỉ tiêu vào các trường Công an nhan dân năm nay giảm mạnh, chỉ còn tổng số 1500 chỉ tiêu so với 5000 chỉ tiêu so với các năm trước đó. 

Mã ngành đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của trường Công an nhân dân trong năm 2017 cụ thể như sau: 

TT Tên trường/ngành đào tạo Ký hiệu Tổ hợp xét tuyển Mã ngành ĐKXT Chỉ tiêu
1 Học viện An ninh nhân dân ANH     260
1.1 Ngôn ngữ Anh   D01 52220201 20
1.2 An toàn thông tin   D01, A01 52480202 20
1.3 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh   A01, C03, D01 52860100 220
  - Trinh sát An ninh        
  - Điều tra Hình sự        
  - Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân        
  - Quản lý nhà nước về An ninh trật tự        
2 Học viện Cảnh sát nhân dân CSH     370
2.1 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát   A01, C03, D01 52860100 370
  - Trinh sát Cảnh sát        
  - Điều tra Hình sự        
  - Kỹ thuật Hình sự        
  - Quản lý nhà nước về an ninh trật tự        
  - Quản lý trật tự an toàn giao thông        
  - Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp        
  - Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân        
3 Học viện Chính trị Công an nhân dân HCA     60
3.1 Nhóm ngành Chính trị Công an nhân dân   C03, D01 52310200 60
  - Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước        
  - Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân        
4 Trường Đại học An ninh nhân dân ANS     200
4.1 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh   A01, C03, D01 52860100 200
  - Trinh sát An ninh        
  - Điều tra Hình sự        
5 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân CSS     330
5.1 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát   A01, C03, D01 53860100 330
  - Trinh sát Cảnh sát        
  - Điều tra Hình sự        
  - Kỹ thuật Hình sự        
  - Quản lý nhà nước về an ninh trật tự        
  - Quản lý trật tự an toàn giao thông        
  - Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp        
  - Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân        
6 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy       180
6.1 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ     52860113 180
  - Phía Bắc PCH A00   90
  - Phía Nam PCS A00   90
7 Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân HCB (phía Bắc)     100
    HCN (phía Nam)      
7.1 Nhóm ngành Hậu cần Công an nhân dân   A01, D01 52480200 100
  - Kế toán        
  - Công nghệ thông tin        
  - Kỹ thuật điện tử truyền thông        

Đăng ký tư vấn chọn ngànhtư vấn chọn trường đại học miễn phí với Cổng thông tin Tư vấn hướng nghiệp AUM Việt Nam tại đây!

Hotline: 091 5500 256

Nguồn: 
Internet

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn