X

Liên thông ĐH ngành Điều dưỡng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành tuyển sinh: Điều dưỡng - Mã ngành: D720501
Đại học Thành Đô tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học toàn quốc
Điều kiện tuyển sinh: Tốt nghiệp TC-Chuyên nghiệp
Địa điểm đào tạo: Tại Hà Nội
Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/06/2017
Địa điểm nhận hồ sơ: Đăng ký trực tuyến tại tin tuyển sinh này, ghi rõ nguyện vọng và nộp hồ sơ tại Văn phòng liên kết tuyển sinh P101, số 3 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
Lệ phí ôn + thi: 3.000.000 VNĐ
Học phí kỳ 1: 9.000.000 VNĐ

0915500256